final_key_logo

FAQ's

Συχνές Ερωτήσεις

Η ομαλή διεξαγωγή μιας οργανωμένης εκδρομής προϋποθέτει την ύπαρξη προγράμματος το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το γραφείο μας. Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες. Η έλλειψη συνέπειας στις ώρες αναχώρησης μπορεί να οδηγήσουν σε μη ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος της εκδρομής.
Αλλαγή στο πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να γίνει από τον αρχηγό όταν το κρίνει σκόπιμο ώστε να ξεπεραστούν οποιαδήποτε προβλήματα ή απρόβλεπτες καταστάσεις δημιουργηθούν και πάντα καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των επισκέψεων.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας στις εκδρομές μας θα πρέπει να έχει γίνει η κράτηση της θέσης σας στο γραφείο μας και να συνοδεύεται από προκαταβολή.

Στην περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας σε κάποια εκδρομή μας ενδέχεται να χρεωθείτε. Αυτό συμβαίνει επειδή το γραφείο μας για την ομαλή έκβαση της εκδρομής προπληρώνει ξενοδοχεία, πλοία κλπ

Στην περίπτωση μου μια εκδρομή μας δεν έχει τον ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει. Σε αυτή την περίπτωση το γραφείο μας επιστρέφει τις προκαταβολές των εκδρομέων είτε σε μετρητά είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι θέσεις στο λεωφορείο δίνονται ανάλογα με το πότε δηλώσατε συμμετοχή στην εκδρομή, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο μπροστά. Σε εκδρομές μεγαλύτερες των 5 ημερών υπάρχει κυλιόμενη εναλλαγή των θέσεων.

Το γραφείο μας για την διοργάνωση των εκδρομών πολλές φορές χρησιμοποιεί υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους φορείς στους οποίους δεν έχουμε άμεσο έλεγχο και δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην παροχή των υπηρεσιών τους. Τυχόν ανωμαλίες στην παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείων, πλοίων κλπ που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το τουριστικό γραφείο και να του καταλογιστούν ευθύνες.

Στην απίθανη περίπτωση που μια εκδρομή παραταθεί λόγω καιρικών συνθηκών, απεργίας ή οποιασδήποτε άλλης απρόβλεπτης κατάστασης οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν όπως η χρήση ξενοδοχείων, εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, διατροφής κλπ. Το γραφείο σε αυτή την περίπτωση θα προβεί σε οποιαδήποτε δυνατή ενέργεια για να εμπλουτίσει το πρόγραμμα χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος.

Kατά την κράτηση του εισιτηρίου 1. Ο εκδότης του εισιτηρίου οφείλει να σε ενημερώσει για τη συνολική τιμή του, καθώς και για τυχόν εκπτώσεις που δικαιούσαι. 2. Όταν πραγματοποιείς την κράτησή σου ηλεκτρονικά, να διασταυρώνεις τους γραπτούς όρους και τις πληροφορίες με τους όρους και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο εισιτήριο (π.χ. τα στοιχεία πινακίδας του οχήματος). 3. Η τιμή δεν μπορεί να αλλάξει, εφόσον έγινε κράτηση μέσω συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσης, μέχρι την ημερομηνία που συμφωνήθηκε η παραλαβή ή η πληρωμή του εισιτηρίου. 4. Καμία επιβάρυνσή σου δεν επιτρέπεται λόγω χρήσης συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική και η χρεωστική κάρτα. 5. Αν είσαι άτομο με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούσαι έκπτωση 50% επί του ναύλου επιβάτη και αναπηρικού ΙΧΕ οχήματος. 6. Να δίνεις στοιχεία επικοινωνίας (εφόσον το επιθυμείς), ώστε να μπορεί η εταιρεία να σε ειδοποιήσει σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου σου. Πριν από το ταξίδι 1. Να προσέρχεσαι για επιβίβαση στο πλοίο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και, αν έχεις όχημα, τουλάχιστον 1 ώρα πριν. 2. Εφόσον διαθέτεις εισιτήριο, έχεις δικαίωμα επιβίβασης στο πλοίο. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, είτε λαμβάνεις αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου μεταφοράς επιβάτη είτε μεταφέρεσαι σε χρόνο της επιλογής σου ή προωθείσαι, το συντομότερο δυνατόν, στον τελικό προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, λαμβάνοντας ως αποζημίωση την αξία του ναύλου μεταφοράς επιβάτη, καθώς και τροφή και κατάλυμα, όπου απαιτείται. 3. Εάν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα του μεταφορέα, έχεις δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης ή άλλων αντισταθμιστικών παροχών κατ’ επιλογήν σου, εκτός αν ενημερωθείς μια εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου και σου επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου ή αν ενημερωθείς τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον απόπλου και προωθηθείς στον προορισμό σου εντός 12 ωρών από την προγραμματισθείσα αναχώρηση. 4. Εάν ο απόπλους καθυστερήσει εξαιτίας βλάβης, ζημιάς του πλοίου ή, εν γένει, με υπαιτιότητα της εταιρείας, μπορείς να υπαναχωρήσεις και να σου καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος, εκτός εάν η καθυστέρηση είναι μικρότερη των 90 λεπτών. Αν δεν επιλέξεις την υπαναχώρηση, η ακτοπλοϊκή εταιρεία οφείλει να σου παρέχει α) ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, διαμονή επί του πλοίου και προώθηση στον προορισμό σου με δαπάνη και μέριμνά της, β) για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών, τροφή, και εφόσον είναι αναγκαίο, διανυκτέρευση στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο (έως 3 διανυκτερεύσεις, με κόστος έως 80 ευρώ / διανυκτέρευση) και μεταφορά από και προς τον λιμένα αναχώρησης, γ) αποζημίωση ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού και της καθυστέρησης ή δ) άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας. 5. Αποζημίωση δεν δίνεται για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση του δρομολογίου σου, εφόσον οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών), συμμόρφωσης στη νομοθεσία ή σε εντολές της αρμόδιας αρχής. 6. Με την έκδοση του εισιτηρίου σου δικαιούσαι να μεταφέρεις δωρεάν χειραποσκευές βάρους έως 50 κιλών και, εάν είσαι άτομο μειωμένης κινητικότητας, κάθε εξοπλισμό που χρειάζεσαι για τη μετακίνησή σου. Επιπλέον αποσκευές χρεώνονται επιπροσθέτως. 7. Να παραδίδεις τις αποσκευές σου για φύλαξη, λαμβάνοντας σχετική απόδειξη για να διεκδικήσεις αποζημίωση, σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή απώλειάς τους. 8. Έχεις δικαίωμα τροποποίησης του εισιτηρίου σου, μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και μέχρι 48 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου. 9. Δικαιούσαι να ακυρώσεις το εισιτήριό σου, αν δεν έχει ήδη τροποποιηθεί, και να σου επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος (περιλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων και ΦΠΑ), εφόσον η ακύρωση γίνει έως και 14 ημέρες πριν από τον απόπλου ή αν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε ανωτέρα βία. Διαφορετικά, επιστρέφεται τουλάχιστον 50% του ναύλου, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων & ο ΦΠΑ, εφόσον η ακύρωση γίνει από 7 μέρες έως 12 ώρες πριν από την αναχώρηση. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 1. Έχεις δικαίωμα να καθίσεις στη θέση ή τον τύπο της καμπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριό σου. Διαφορετικά, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε: – Υπαναχώρηση από τη σύμβαση, λαμβάνοντας την αξία του ναύλου, και αποζημίωση με ποσό προσαυξημένο κατά 100% επί της τιμής του ναύλου εισιτηρίου επιβάτη που κατέβαλες. – Ταξίδι σε κατώτερη θέση και αποζημίωση με ποσό ίσο με τη διαφορά της τιμής των δύο ναύλων, προσαυξημένο κατά 100%. – Ταξίδι σε ανώτερη θέση, ύστερα από συμφωνία με την εταιρεία, καταβάλλοντας τη διαφορά τιμής του ναύλου με έκπτωση 50%. Στην περίπτωση που ταξιδέψεις σε ανώτερη θέση με πρωτοβουλία της εταιρείας, δεν υποχρεούσαι σε καταβολή της διαφοράς. 2. Τα δικαιώματά σου είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος της τροποποίησης του δρομολογίου σου, τον χρόνο που διήρκεσε, την τυχόν απώλεια κάποιας ανταπόκρισης για τη συνέχιση του ταξιδιού σου και την αιτία που την προκάλεσε. Μπορεί να περιλαμβάνουν αποζημίωση, διαμονή στο πλοίο, προώθηση στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο. Η επιλογή ανήκει σε εσένα και θα πρέπει να ασκήσεις το σχετικό δικαίωμά σου με ενυπόγραφη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που θα σου χορηγηθεί από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου. 3. Υποχρεούσαι να ακολουθείς τους κανονισμούς του πλοίου και τις οδηγίες των μελών του πληρώματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευταξία του ταξιδιού. 4. Για οποιοδήποτε παράπονο κατά τη διάρκεια του πλου, μπορείς να απευθυνθείς στον αρμόδιο αξιωματικό του πλοίου. Μετά το ταξίδι 1. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από το τέλος του ταξιδιού, μπορείς να διαμαρτυρηθείς κατά της ακτοπλοϊκής εταιρείας, του εκδότη του εισιτηρίου, του κατά λιμένα οριζόμενου ναυτικού πράκτορα ή του φορέα εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού, κάνοντας χρήση του ειδικού εντύπου παραπόνων που θα βρεις εντός του πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, στις λιμενικές αρχές και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Εφόσον δεν ικανοποιηθείς, μπορείς να απευθυνθείς στις λιμενικές αρχές επιβίβασης ή αποβίβασης ή στη διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να υποβάλεις αναφορά εντός 1 έτους από το περιστατικό στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή χωρίς προθεσμία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 2. Εφόσον δικαιούσαι επιστροφή ναύλου ή αποζημίωση (π.χ. λόγω ανυπαίτιας τροποποίησης του δρομολογίου σου), οφείλεις να παραδώσεις αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου σου ή το απόκομμά του στην ακτοπλοϊκή εταιρεία ή στον εκδότη ή στον, κατά λιμένα, οριζόμενο από την εταιρεία ναυτικό πράκτορα έως και 7 ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου. Τυχόν αποδείξεις για έξοδα που έκανες, εφόσον το δρομολόγιό σου δεν πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, πρέπει να φυλάσσονται για την περίπτωση που διεκδικείς αποζημίωση.

Κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 15/7/2013 με θέμα «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία» (αρ.πρωτ. 3324.1/01/13), ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως. (Σχετικά ΦΕΚ Β 1728/2013 και ΦΕΚ Β 1129/2014) Αναλυτικά: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΑΠΟΡΟΙ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ [ΑΡΘΡΟ 5 Ν.6059/1934 (Α ́ 71)] 100% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 2. ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΩΝ 100% – ΚΑΤ ́ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ ) 3. A. ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ Β. ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ Γ. ΒΟΗΘΟΙ ή ΣΥΝΟΔΟΙ (ΘΕΡΑΠΕΝΙΔΕΣ ή ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ) (ΑΝ. ΠΟΛ.) [ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Α & Β) ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)] [ΑΡΘΡΟ 35 Α.Ν.1324/1949 (Α ́ 326), ΑΡΘΡΟ 8 Ν.Δ.3748/ 1957 (Α ́ 178), ΑΡΘΡΟ 3 Ν.4471/1965 (Α ́87), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.1487/1950 (Α ́179)] 50% – ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΙΝΕΣ 4. Α. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ή ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ) Β. ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ? ΤΕΤ ΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΤΥΦΛΩΣΗ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN Γ. ΕΑΝ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΤΕ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Δ ΩΡΕΑΝ [ΑΡΘΡΟ 4 Ν.3709/2008 (Α ́ 213), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4150/2013 (Α ́ 102)] 50% – ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ) [ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ Ν.1910/1944 (Α ́ 229)] 50% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (Για τους τρίτεκνους ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Όμως πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες προσφέρουν (με δική τους πρωτοβουλία) εκπτώσεις στους Τρίτεκνους) 6. ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ – ΚΕ ΣΕΝ) 50% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Αριθμ. απόφ. 2251.2.12/01/15 – ΦΕΚ B 1557 – 23.07.2015) Σχετικά με τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και το δελτίο ταυτότητας μειωμένου εισιτηρίου στις συγκοινωνίες (ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ) Με βάση την υπ.αριθμ. 99/2001 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το ΥΠΕΠΘ με έγγραφό του απάντησε αρνητικά σε έγγραφο του ΕΑΠ που αφορούσε στη χορήγηση προς τους φοιτητές του δελτίου ταυτότητας μειωμένου εισιτηρίου στις συγκοινωνίες (πάσο) και άλλες διευκολύνσεις, με το σκεπτικό ”[…] της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διαφοροποιεί το ΕΑΠ από τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα’” αλλά και επειδή “στο ΕΑΠ δεν παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση από το Κράτος, το οποίο δεν υποχρεούται στη δωρεάν δια βίου εκπαίδευση των Ελλήνων φοιτητών”. Με βάση αυτά, […] οι φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) (Νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ) που αφορά σε θέματα, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν σίτιση, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις τους κ.ά.(http://www.eap.gr/view.php?artid=225) 7. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ): Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ: i. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΑΝΘ/ΣΤΕΣ, ΥΠΑΞ/ΚΟΙ, Λ/Φ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ii. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΥΠΑ/ΞΚΟΙ, Λ/Φ , ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 50 ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ.Ν.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 100% ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧΕ [(ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ή ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΑΜΑ»)] [ΑΡΘΡΟ 4 Ν.3709/2008 (Α ́ 213), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4150/2013 (Α ́ 102)] 50% 2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΝΑ / ΛΣ – ΕΛΑΚΤ 100% Οι εκπτώσεις που αναφέρονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ της παρούσης, δεν ισχύουν για μετακινήσεις με Ταχύπλοα/ Δυναμικώς Υποστηριζόμενα πλοία κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με τον όρο ότι, οι συγκοινωνιακές ανάγκες εντός της ιδίας ημέρας (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή), καλύπτονται και από συμβατικό πλοίο. Ο επιβάτης ο οποίος δικαιούται καταβολής μειωμένου ναύλου με περισσότερες από μία ιδιότητες, δικαιούται κατ ́ επιλογή του την παροχή μόνον μίας έκπτωσης. Στους παραβάτες των αναφερομένων στην παρούσα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α ́145) κυρώσεις.

Ακυρωτικά Εισιτηρίων : * A.N.E.Σ :

– Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.

– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.

– Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.

– Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

– Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση. * Aegean Speed Lines : – 100% Ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. – 75% Ακύρωση έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση. – 50% Ακύρωση έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση. – Καμία επιστροφή χρημάτων από τις 12 ώρες μέχρι την αναχώρηση. – Τα εισιτήρια μπορούν να αλλάξουν σε ανοικτής ημερομηνίας 4 ώρες πριν την αναχώρηση. – Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, και μόνο μία φορά. * Aegean Flying Dolphins : – Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων. – Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων. – Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου. – Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούται επιστροφή χρημάτων. – Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους. * Αιγαίον Πέλαγος : Υψηλή περίοδος: – Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με χρέωση ακύρωσης του 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Από 6 ημέρες και μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Με επιβάρυνση 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Χαμηλή περίοδος: – Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Από τις 3 ώρες και έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Με επιβάρυνση 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. * ANE Καλύμνου : – Πλήρης επιστροφή του ναύλου έως και μία ημέρα πριν την αναχώρηση. – Την ημέρα της αναχώρησης, το εισιτήριο δεν ακυρώνεται, μπορεί όμως να μετατραπεί σε ανοιχτό για ταξίδι σε μεταγενέστερη ημερομηνία. * KΞ ANEK / SUPERFAST : ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: • Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • Από 6 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 50% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • 2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης. • Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: • Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης. • Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Super Economy εισιτήρια (19,00 Ευρώ) Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση ADRIATIC LINES – Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση. – Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση. – Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in. – Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, η κράτηση δεν μπορεί να ακυρωθεί, αλλά μπορεί να αλλάξει με την καταβολή της προκύπτουσας διαφοράς τιμής (η προσφορά δεν ισχύει όταν υπάρχουν αλλαγές). * Ισχύει για όλα τα καταλύματα και ιδιωτικά οχήματα των κατηγοριών. * Η έκπτωση είναι αθροιστική με όλες τις άλλες προσφορές / εκπτώσεις που παρέχονται από τη γραμμή. – Προσφορά Early Booking: *Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. *Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους. *Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει. *Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων. * Blue Star Ferries : ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: – 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Σαρωνικού): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. – 2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση (στις γραμμές Σαρωνικού): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. – Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες – 3 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. – Από 3 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Από 3 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Σαρωνικού): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. – Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων. ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν αλλάζουν, ούτε γίνονται ανοικτής ημερομηνίας, ούτε γίνεται αλλαγή στην ημερομηνία ταξιδιού. 2) Εισιτήρια που έχουν ήδη μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με παρακράτηση του 50 % της αξίας τους. 3) Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το γραφείο μας. Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται τηλεφωνικώς και οι κάτοχοί τους οφείλουν να τα προσκομίσουν/στείλουν στο γραφείο μας. 4) Εισιτήρια ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ισχύουν για 12 μήνες. Super Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση Special Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται. * Cyclades Fast Ferries : · Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου έως και 8 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. Από 7 ημέρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας έως και 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. · Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. · Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. · Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης. * Dodekanisos Seaways : – 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. – Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. – Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εισιτήριό του σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας μέχρι και μία ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου (όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο) και έτσι η χρονική διάρκεια του θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο και δεν υπόκειται σε καμία επιστροφή ναύλου ή ποσοστό αυτού. – Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το εισιτήριο σας μόνο από το πρακτορείο από όπου το εκδώσατε ή στον ορισμένο από την εταιρεία κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα. *Διαθέσιμος χρόνος ακύρωσης εισιτηρίου, αμέσως μετά την έκδοση του, χωρίς ακυρωτικά : 15 λεπτά * Goutos Lines : – Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά. – Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν το απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%. – Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος. – Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης. Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης. – Δεν γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων. – Υπάρχει επιλογή αλλαγής εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλο ταξίδι. – Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (Open-Date) ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά. – Σε περιπτώσεις που προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας ή για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου. * Χρυσό Αστέρι Ν.Ε. (Golden Star Ferries) : – Έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων 100% ή αλλαγή σε ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο. – Από 14 ημέρες μέχρι και 6 μέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων 75% ή αλλαγή σε ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο. – Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά. – Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλάξουν σε ανοικτή ημερομηνία, μετά την αναχώρηση του σκάφους. – Κατά την Ορθόδοξη περίοδο του Πάσχα, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και ολόκληρου του Αυγούστου, το κόστος των εισιτηρίων θα επιστρέφεται χωρίς χρέωση ακυρωτικών ή μεταβάλλονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας, 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. 14 ημέρες έως 6 ημέρες πριν από την αναχώρηση υπάρχει ένα τέλος ακύρωσης 25%. 6 ημέρες πριν από την αναχώρηση ισχύει ο ίδιος όρος όπως στην παραπάνω παράγραφο. * Grandi Navi Veloci : – Οι ακυρώσεις πρέπει να κοινοποιούνται από τον επιβάτη στην εταιρεία απευθείας ή από τον ταξιδιωτικό πράκτορα εντός των παρακάτω αναφερόμενων προθεσμιών και με την επιβολή των ακόλουθων κυρώσεων: από την κράτηση και μέχρι 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση 20%, από 19 ημέρες και μέχρι 4 ημέρες πριν από την αναχώρηση 25%, από 3 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση 50%. – Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για τις Προκαταβολές Κρατήσεων. – Οι παραπάνω κυρώσεις ισχύουν για το σύνολο των τιμολογίων για τους Επιβάτες, τα ταξινομημένα οχήματα και τα συναφή πρόσθετα τέλη και φόρους. Η ημερομηνία και η ώρα της ακύρωσης, πρέπει να καταχωρούνται στο εισιτήριο από την Εταιρεία ή από το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριο. Ο υπολογισμός των όρων αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ακύρωσης και περιλαμβάνει την ημερομηνία αναχώρησης. Δεν καταβάλλεται επιστροφή για ακυρώσεις που έγιναν λιγότερο από δύο ώρες πριν από την αναμενόμενη αναχώρηση ή για επιβάτες που δεν επιβιβάζονται χωρίς προηγουμένως να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία μία από τις περιστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 400 Nav.(Κώδικας GNV). Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου που έχει ήδη τροποποιηθεί, ισχύει η μέγιστη ποινή που υπολογίζεται από την ημερομηνία τροποποίησης. Δεν υπάρχει επιλογή για μερική ακύρωση εισιτηρίου, οπότε η ακύρωση αφορά ολόκληρο το ταξίδι. * Grimaldi Lines : Για τυχών ακύρωση πρεπει να ενημερώνεται η ναυτιλιακή εταιρία ή το πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων. Η παρακάτω ακυρωτική πολιτική ισχύει στο συνολικό κόστος των εισιτηρίων (επιβάτες, οχήματα, κατοικίδια κτλ*): Ακέραιος νάυλος: 10% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) μέχρι 30 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου. 30% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) απο 29 μέρες μέχρι και 7 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου. 50% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) απο 6 μέρες μέχρι και 2 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου. 100% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) 1 ημέρα ή λιγότερο πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου, και σε περίπτωση μη εμφάνισης. * Προπληρωμένα γέυματα και εισιτήρια μεταφοράς με το λεωφορείο: – δεν επιστρέφεται το κόστος σε περίπτωση 100% ακυρωτικών και σε περίπτωση μη εμφάνισης – σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις επιστρέφεται ακέραιο το ποσό. Εισιτήρια με ειδικό νάυλο ακυρώνονται μόνο σε περίπτωση ειδικής / κατ εξαιρεση συμφωνίας με την ναυτιλιακή, σε διαφορετική περίπτωση δεν ακυρώνονται. Επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείτε σε περίπτωση άρνηση επιβίβασης απο τις αρχές ή σε περίπτωση που τα προσωπικά έγγραφα ή τα στοιχεία του οχήματος είναι ελλιπή ή ανεπαρκή. Σε περίπτωση δευτερης αλλαγής στην ημερομηνία αναχώρησης, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται. * Hellenic Seaways (Υπό την διαχείριση της Blue Star Ferries) : ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: -7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. -Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. -Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Σαρωνικού): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. -4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. -2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση (στις γραμμές Σαρωνικού): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. -Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες -3 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. -Από 3 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Από 3 ημέρες πριν την αναχώρηση και έως πριν την αναχώρηση (στις γραμμές Σαρωνικού): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. -1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση (στις γραμμές Κυκλάδων – Δωδεκανήσων – Βορείου Αιγαίου – Σποράδων): Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά. -Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων. ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν αλλάζουν, ούτε γίνονται ανοικτής ημερομηνίας, ούτε γίνεται αλλαγή στην ημερομηνία ταξιδιού. 2) Εισιτήρια που έχουν ήδη μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με παρακράτηση του 50 % της αξίας τους. 3) Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το γραφείο μας. Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται τηλεφωνικώς και οι κάτοχοί τους οφείλουν να τα προσκομίσουν/στείλουν στο γραφείο μας. 4) Εισιτήρια ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ισχύουν για 12 μήνες. Super Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση Special Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται. * Καρύστια Ν.Ε. : – Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά. Εάν ακυρωθούν εντός του 48 ώρου, έχουν ακυρωτικά 50%. – Εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε open μέχρι 24 ώρες πριν τον απόπλου, μετά δεν επιδέχονται μεταβολή. – Τα ανοικτά εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκαν. – Εισιτήρια που μετατρέπονται σε open από 48 έως 24 ώρες πριν τον απόπλου, όταν θα αντικατασταθούν το εισιτήριο θα επιβαρυνθεί με ακυρωτικά 50%. * Lane Lines : – Ολική επιστροφή χρημάτων από την ημερομηνία έκδοσης έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση. – Ακυρωτικά 20% από 29 έως 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση . – Ακυρωτικά 50% από 6 ημέρες έως 24 ώρες πριν από την αναχώρηση. – Καμία επιστροφή χρημάτων από 24 ώρες πριν έως την αναχώρηση του πλοίου. * Ionian Group – Levante Ferries : – Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων. – Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων. – Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου. – Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούνται επιστροφή χρημάτων. – Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση. * Μινωικές Γραμμές : ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: – Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ο ναύλος του εισιτηρίου επιστρέφεται πλήρως. – Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75%. – Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50%. Super Economy εισιτήρια (19,00 €) Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση Special Economy εισιτήρια (29,00 €) Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ: – Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση: επιστροφή του 90% (συν τα πάγια τέλη 10€). – Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 70% (συν τα πάγια τέλη 10€). – Από 6 ημέρες μέχρι και 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% (συν τα πάγια τέλη 10€). – Την ημέρα της αναχώρησης: ο ναύλος δεν επιστρέφεται. – Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν μόνο από το πρακτορείο έκδοσης. – Προσφορά Early Booking: *Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. *Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους. *Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει. *Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων. * Phoenix Marine Ltd : – Σας ενημερώνουμε ότι από 29/5/2016 κατόπιν ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και από το ΔΛΤΝΔ και στη γραμμή Ρόδου – Fethiye (Μάκρη) έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του Ν. 3622/2007 ΦΕΚ 281/Α από 20.12.2007 οπότε οι επιβάτες καλούντε να πληρώσουν στο Check In φόρο ανά επιβάτη συνολικά € 6 συμπεριλαμβανομένου και του ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS). * Saronic Ferries : – Έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται πλήρως με επιστροφή ολόκληρου του καταβληθέντος από τον επιβάτη ποσού με αντιλογισμό στην κάρτα χρέωσης του πελάτη, ή εκδίδονται νέα εισιτήρια ίσου ή μεγαλύτερου ποσού για άλλη ώρα ή ημέρα ταξιδιού (δεδομένης και της διαθεσιμότητας θέσεων), ή ανοιχτής ημερομηνίας (Open) εισιτήρια. – Από 24 ώρες έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Ο επιβάτης μπορεί μόνο να αλλάξει τα εισιτήρια με άλλης ώρας/ημέρας ή με ανοιχτής ημερομηνίας (Οpen) εισιτήρια και πάντα ίσου ή μεγαλύτερου ποσού. – Για λιγότερο από 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Δεν γίνεται καμία ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίων ή επιστροφή χρημάτων. – Απώλεια εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, οι επιβάτες οφείλουν να προμηθευτούν νέα εισιτήρια καταβάλλοντας εκ νέου το τίμημα. * Sea Med (European Seaways) : – Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου. – Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου. – Από 6 ημέρες μέχρι και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου. – Την ίδια ημέρα της αναχώρησης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης: δεν επιστρέφεται ο ναύλος. – Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο από το πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο. * Sea Jets : – Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή 100% – Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% – Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 50% – Για ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν την αναχώρηση, δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή. – Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρηση. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με άλλης ημερομηνίας εισιτήρια για κάθε διαδρομή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα (ισχύει για ένα έτος και δεν μπορεί να ακυρωθεί, ο ναύλος δεν επιστρέφεται). * Superfast Ferries : ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: • Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • Από 6 ημέρες και μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 50% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης. • Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: • Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • Από τις 3 ώρες και έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 50% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. • 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης. • Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Super Economy εισιτήρια (19,00 Ευρώ) Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση ADRIATIC LINES – Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση. – Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση. – Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in. – Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, η κράτηση δεν μπορεί να ακυρωθεί, αλλά μπορεί να αλλάξει με την καταβολή της προκύπτουσας διαφοράς τιμής (η προσφορά δεν ισχύει όταν υπάρχουν αλλαγές). * Ισχύει για όλα τα καταλύματα και ιδιωτικά οχήματα των κατηγοριών. * Η έκπτωση είναι αθροιστική με όλες τις άλλες προσφορές / εκπτώσεις που παρέχονται από τη γραμμή. – Προσφορά Early Booking: *Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. *Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους. *Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει. *Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων. * Ventouris Ferries : – Με επιστροφή 100%, έως και 91 ημέρες πριν την αναχώρηση. – Με επιστροφή 80%, από 90 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση. – Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in. * Zante Ferries : Υψηλή περίοδος : 1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αναχώρηση. 2) Πέντε (5) ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ΑΝΟΙΚΤΗ / ΑΛΛΗ ημερομηνία. Χαμηλή περίοδος : 1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας 3 ημέρες πριν την αναχώρηση. 2) Τρεις (3) ημέρες έως μία (1) ημέρα πριν από την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ΑΝΟΙΚΤΗ / ΑΛΛΗ ημερομηνία (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση). ΠΡΟΣΟΧΗ : 1) Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν αλλάζουν, ούτε γίνονται ανοικτής ημερομηνίας, ούτε γίνεται αλλαγή στην ημερομηνία ταξιδιού. 2) Εισιτήρια που έχουν ήδη μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με παρακράτηση του 50 % της αξίας τους. 3) Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το γραφείο μας. Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται τηλεφωνικώς και οι κάτοχοί τους οφείλουν να τα προσκομίσουν/στείλουν στο γραφείο μας. 4) Εισιτήρια ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ισχύουν για 12 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Τα περισσότερα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι από κατασκευής του δίκλινα. Τρίκλινα δωμάτια συνήθως υπάρχουν λίγα και για τη δημιουργία περισσοτέρων για εξυπηρέτηση κάποιου γκρουπ προσθέτουν επιπλέον κρεβάτι και για αυτό μπορεί να είναι λιγότερο άνετα από άποψη χώρου.

Τα μονόκλινα δωμάτια είναι συνήθως δίκλινα δωμάτια τα οποία δίνονται για χρήση από ένα άτομο και υπάρχει επιπλέον χρέωση στο πακέτο της εκδρομής.